Ricoh GX 3300

Sublimaciona boja za Ricoh GX 3300.

Ricoh SG 3110

Sublimaciona boja za Ricoh SG 3110.

Ricoh SG 7100

Sublimaciona boja za Ricoh SG 7100, dostupna pakovanja od 29 ml ili 68 ml.

Virtuoso SG 400

Sublimaciona boja za Virtuoso SG 400.

Virtuoso SG 800

Sublimaciona boja za Virtuoso SG 800, dostupna pakovanja od 29 ml ili 68 ml.

Cene i detalji su vidljivi samo registrovanim kupcima.